Taloudellinen riippumattomuus – mitä tämä tarkoittaa?

Taloudellinen riippumattomuus

Taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa tilannetta, jossa yksilö tai talousyksikkö kykenee turvaamaan toimeentulonsa ulkopuolisesta tulonlähteestä riippumatta.

Toisin sanoen taloudellisesti riippumaton henkilö pystyy tyydyttämään perustarpeensa, kuten ruoan, asumisen ja muut arkiset kulut ilman jatkuvaa palkkatyötä.

Riittävä omaisuus ja sitä kautta riippumattomuus saavutetaan esimerkiksi säästöillä, erilaisilla sijoituksilla ja passiivisilla tulonlähteillä, kuten tekijänpalkkijoilla ja muilla digitaalisilla palveluilla.

Esimerkiksi affiliate-markkinointi on hyvä keino saada automaattista tuloa. Usein näiden nettimainosten kohteena olevat nopeat nettikasinot ovat sen sijaan erinomainen ajanviettotapa, mutta eivät varma tulonlähde. Rahapeleissä jokaisen kierroksen tulos on täysin sattumanvarainen ja näin ennalta arvaamaton ja hallitsematon sijoituskohde.

Tavoitteena taloudellinen riippumattomuus

Taloudellinen riippumattomuus voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Jotkut pyrkivät täydelliseen taloudelliseen riippumattomuuteen, jossa heillä on riittävästi varoja elintasonsa ylläpitämiseen ilman työntekoa.

Toiset tyytyvät tavoittelemaan osittaista taloudellista riippumattomuutta, jolloin heillä on vapaus valita työnsä määrä ja sisältö. Varoja on tässäkin tapauksessa sen verran, että elinkustannukset on katettu jo olemassa olevalla omaisuudella.

Taloudellinen riippumattomuus tarjoaa mahdollisuuksia harrastaa, tehdä vapaaehtoistyötä tai toteuttaa muita unelmia ilman painetta riittävästä toimeentulosta.

Millä summalla taloudellinen riippumattomuus saavutetaan?

Taloudellinen riippumattomuus -laskuri on tapauskohtainen, mutta 25-kertaisen omaisuuden periaatteesta on tullut suosittu, yleispätevä malli.

Tällä tarkoitetaan, että nykyisen kulutustason säilyttämiseen riittää vuosittaisten menojen kertominen 25:llä. Jos esimerkiksi kulutat vuoden aikana 50 000, tarvitset taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen 1 250 000 euroa.

Taloudellisen riippumattomuuden laskeminen onnistuu muun muassa näin:

  • Kirjaa ylös kaikki säännölliset kuukausimenot, kuten asumiskustannukset (esim. vuokra, lainanlyhennys, vesi, sähkö), vakuutusmaksut, ruokamenot, puhelinlaskut, bussiliput, vaatteet, harrastukset, suoratoistopalvelut, kestotilaukset ja niin edelleen.
  • Laske yhteen kaikki kuukausittaiset nettotulosi, mukaan lukien palkka, lisäansioiden ja sijoitusten tuotot ja muut tulonlähteet.
  • Päätä kuinka suuren summan haluat kerryttää. Voit asettaa tavoitteen tiettyyn rahamäärään tai arvioida lukuja kuukausittaisten tulojen mukaan.
  • Kun kuukausittaiset menot ja haluttu säästösumma ovat tiedossa, voit laskea kuinka kauan kestää saavuttaa taloudellinen riippumattomuus. Jaa haluttu säästösumma kuukausittaisella säästöllä, ja saat arvion tavoitteeseen pääsyyn tarvittavasta ajasta.

Jos aiot sijoittaa säästöjäsi, ota myös sijoitusten tuottoprosentti huomioon. Luku auttaa sinua arvioimaan kuinka paljon nopeammin voit saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden.

Korkoa korolle -ilmiössä sijoituksista saatu tuotto lisätään jo sijoitettuun pääomaan, ja uusi tuotto lasketaan suurentuneen pääoman mukaan.

Säästäminen ja sijoittaminen

Vauraus ei tule ilman työtä, ja sekä säästäminen että sijoittaminen ovat tärkeitä tekijöitä taloudellisen riippumattomuuden tavoittelussa.

Budjettisi kertoo, kuinka paljon rahaa voit kuukaudessa säästää. Pienetkin muutokset, kuten välttämättömien ostosten vertailu, energiaa säästävien laitteiden käyttö ja turhien tilausten peruminen, voivat auttaa säästämään rahaa pitkällä aikavälillä.

Ennen kuin ryhdyt sijoittamaan, on tärkeää luoda riittävän suuri puskurirahasto. Tavoittele 3-6 kuukauden menojen kattamista, jotta pystyt selviämään yllättävistä taloudellisista haasteista, kuten työttömyydestä.

Kun tutkit erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, kiinnitä huomiota riskeihin. Yleisimmät sijoitusmuodot ovat osakkeet, joukkovelkakirjat, kiinteistöt ja erilaiset rahastot.

Sijoitusstrategiaasi voi kuulua esimerkiksi kuukausittainen säännöllinen sijoittaminen tai pitkäaikaisten sijoitusten tekeminen indeksirahastoihin.

Harkitse hajauttamista eli sijoitusten jakamista useisiin eri omaisuusluokkiin riskin minimoimiseksi. Myös mahdollisia verovähennyksiä kannattaa hyödyntää – esimerkiksi eläkesäästötilit tai osakesäästötilit voivat tuoda mukanaan verohelpotuksia, jotka kartuttavat omaisuutta.

Sijoittaminen on monimutkaista, joten pyri jatkuvasti oppimaan ja kehittämään taloudellista osaamistasi. Lue kirjoja, seuraa talousuutisia ja hyödynnä luotettavia lähteitä saadaksesi ajantasaista tietoa ja näkemystä markkinoista.

Firetys – eläkkeelle alle 40-vuotiaana

Retire early

Firetys on lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista ”Financial Independence, Retire Early” eli vapaasti käännettynä ”taloudellisesti riippumaton eläköityminen”.

Firetys on taloudellinen liike tai elämäntapa, joka korostaa taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista mahdollisimman varhain. Eläköityminen saavutetaan tiukan säästämis- ja sijoittamisstrategian avulla, jolla pyritään maksimoimaan sijoitusten tuotto ja minimoimaan kulut.

Fire laskuri kertoo nykyisen varallisuuden, säästöjen ja sijoitusten sekä kuukausittaisen kulutuksen valossa milloin saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Jos nykyinen varallisuutesi on 10 000 euroa, säästät 200 euroa kuukaudessa 7% tuotolla, ja kulutat 2 000 euroa kuukaudessa, olet taloudellisesti riippumaton noin 43 vuoden kuluttua.

Tavoitteena on pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen jo 30–40-vuotiaana, mutta tämä ei välttämättä tarkoita täydellistä työnteon lopettamista. Firetys tarjoaa vapauden valita työtehtävät ja työskennellä vain intohimon kohteiden parissa.

Liike on saavuttanut suurta suosiota erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja se on inspiroinut monia ihmisiä tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta ja vapautta perinteisen palkkatyön rajoituksista.

On kuitenkin tärkeää huomata, ettei firetys tai sijoittaminen sovi kaikille. Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, kurinalaisuutta ja taloudellista osaamista.

Saatat pitää myös näistä: