Opettajan palkka Suomessa

Opettajan palkka Suomessa

Paljonko alakoulun opettaja tienaa?

Opettajien palkat Suomessa vaihtelevat koulutusasteen, kokemuksen ja työtehtävien mukaan. Tässä on joitakin arvioita opettajien keskipalkoista Suomessa, mutta huomaa, että luvut voivat olla vanhentuneita eikä inflaatio ole huomioitu:

 1. Peruskoulun opettaja: noin 3 000 – 3 800 euroa kuukaudessa.
 2. Lukion opettaja: noin 3 500 – 4 500 euroa kuukaudessa.
 3. Ammatillisen koulutuksen opettaja: noin 3 300 – 4 200 euroa kuukaudessa.

Palkkaan vaikuttaa myös opettajan sijainti Suomessa, sillä palkat voivat olla hieman korkeampia suuremmissa kaupungeissa. Lisäksi opettajan koulutus ja erikoistumisala voivat vaikuttaa palkkaan. Opettajan kokemus ja työvuodet vaikuttavat myös palkkatasoon, ja palkka voi nousta kokemuksen myötä.

Paljonko on peruskoulun opettajan palkka?

Peruskoulun opettajan palkka Suomessa vaihtelee kokemuksen, sijainnin ja koulutuksen mukaan. Peruskoulun opettajan keskipalkka on noin 3 000 – 3 800 euroa kuukaudessa. Tämä tieto perustuu vanhempiin tilastoihin, eikä inflaatiota ole huomioitu. Palkka voi olla korkeampi suuremmissa kaupungeissa tai erikoistuneemmilla opettajilla.

On tärkeää huomata, että nämä luvut ovat vain suuntaa antavia ja palkat voivat vaihdella. Tarkemmat tiedot opettajien palkoista löytyvät työehtosopimuksista, jotka neuvotellaan opettajien ammattijärjestöjen ja työnantajien välillä.

Paljonko aineen opettaja tienaa?

Aineenopettajan palkka Suomessa vaihtelee koulutusasteen, kokemuksen, erikoistumisalan ja sijainnin mukaan. Yleensä aineenopettajat työskentelevät yläkouluissa ja lukioissa. Vuonna 2021 aineenopettajien keskipalkat olivat suunnilleen seuraavat:

 1. Yläkoulun aineenopettaja: noin 3 300 – 4 000 euroa kuukaudessa.
 2. Lukion aineenopettaja: noin 3 500 – 4 500 euroa kuukaudessa.

Nämä luvut ovat vain suuntaa antavia, eivätkä inflaatiota ole huomioitu. Palkka voi olla korkeampi suuremmissa kaupungeissa tai opettajilla, joilla on erikoistunut koulutus tai enemmän kokemusta.

Aineenopettajien palkat määräytyvät työehtosopimuksissa, jotka neuvotellaan opettajien ammattijärjestöjen ja työnantajien välillä. Tarkemmat tiedot opettajien palkoista löytyvät näistä sopimuksista.

Mikä on ammattikoulun opettajan palkka?

Ammattikoulun opettajan palkka Suomessa vaihtelee opettajan erikoistumisalan, kokemuksen ja sijainnin mukaan. Vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen opettajan keskipalkka oli noin 3 300 – 4 200 euroa kuukaudessa. Huomioithan, että nämä luvut ovat vain suuntaa antavia, eivätkä inflaatiota ole huomioitu.

Palkka voi olla korkeampi suuremmissa kaupungeissa tai opettajilla, joilla on erikoistunut koulutus tai enemmän kokemusta. Ammattikoulun opettajien palkat määräytyvät työehtosopimuksissa, jotka neuvotellaan opettajien ammattijärjestöjen ja työnantajien välillä. Tarkemmat tiedot opettajien palkoista löytyvät näistä sopimuksista.

Paljon on luokanopettajan palkka Suomessa?

Keskimäärin luokanopettajan kuukausipalkka on noin 3 000 – 4 500 euroa, mutta se voi vaihdella suurestikin. Suosittelen tarkistamaan paikalliset palkkatiedot ja neuvottelemaan tarkemmin työpaikkasi kanssa.

Saako opettaja palkkaa kesällä?

Suomessa opettajat saavat yleensä palkkaa myös kesällä, vaikka koulu on suljettu kesäloman aikana. Tämä johtuu siitä, että opettajien palkka perustuu vuosipalkkajärjestelmään, joka jakaa opettajan vuosipalkan tasaisesti kuukausittain koko vuoden ajan. Näin ollen opettaja saa samansuuruista palkkaa joka kuukausi riippumatta siitä, ovatko oppilaat koulussa vai eivät.

Vuosipalkkajärjestelmän ansiosta opettajat voivat suunnitella talouttaan ja nauttia lomastaan tietäen, että heidän palkkansa maksetaan myös kesällä. Tämä käytäntö on melko yleinen monissa maissa, mukaan lukien Suomi.

Paljon on rehtorin kuukausipalkka Suomessa?

Rehtorin palkka Suomessa vaihtelee koulun koosta, sijainnista, koulutusasteesta ja rehtorin kokemuksesta. Palkka voi olla korkeampi suuremmissa kaupungeissa ja suuremmissa kouluissa, joissa on enemmän hallinnollisia tehtäviä. Vuonna 2021 rehtorien keskipalkka Suomessa oli noin seuraava:

 1. Peruskoulun rehtori: noin 3 800 – 5 200 euroa kuukaudessa.
 2. Lukion rehtori: noin 4 000 – 5 500 euroa kuukaudessa.

Nämä luvut ovat vain suuntaa antavia, eikä inflaatiota ole huomioitu. Palkka voi vaihdella rehtorin kokemuksen, koulutuksen ja erikoistumisalan mukaan.

Rehtorien palkat määräytyvät työehtosopimuksissa, jotka neuvotellaan opettajien ammattijärjestöjen ja työnantajien välillä. Tarkemmat tiedot rehtorien palkoista löytyvät näistä sopimuksista.

Kuinka pitkät kesälomat opettajilla on?

Opettajien kesäloma-aika vaihtelee maasta ja koulutusjärjestelmästä riippuen. Suomessa peruskoulun ja lukion opettajilla kesäloma kestää yleensä noin 2-2,5 kuukautta. Koulujen kesäloma alkaa yleensä kesäkuun alussa tai puolivälissä ja päättyy elokuussa, ennen kuin uusi lukuvuosi alkaa.

Ammattikoulujen opettajien kesälomat voivat olla hieman erilaiset ja saattavat vaihdella oppilaitoksesta riippuen. On tärkeää huomata, että opettajat saattavat käyttää osan kesälomastaan suunnitellakseen tulevaa lukuvuotta, osallistuakseen koulutuksiin tai hoitaakseen muita työtehtäviä.

Yliopisto-opettajien ja -tutkijoiden lomat vaihtelevat myös, ja ne riippuvat usein henkilön työsopimuksesta ja työtehtävistä. Yliopisto-opettajien kesälomat ovat usein joustavampia, mutta heillä on yleensä myös tutkimus- ja hallintotehtäviä, jotka jatkuvat kesän aikana.

Millä opettajalla on paras palkka?

Opettajien palkat vaihtelevat maasta, koulutusasteesta, erikoistumisalasta ja kokemuksesta riippuen. Yleisesti ottaen korkeamman asteen opettajat, kuten yliopisto- ja korkeakouluopettajat, ansaitsevat parempaa palkkaa kuin perusasteen opettajat. Myös erikoistuneilla aineenopettajilla, kuten lukion opettajilla, voi olla korkeammat palkat kuin peruskoulun opettajilla.

Joissakin maissa ja koulutusjärjestelmissä erityisalojen opettajat, kuten lääketieteen, tekniikan tai taloustieteen opettajat, voivat saada korkeampaa palkkaa kuin muilla aloilla työskentelevät opettajat. Lisäksi opettajien palkat voivat kasvaa merkittävästi kokemuksen, julkaisujen ja akateemisen arvostuksen myötä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että palkka ei ole ainoa tekijä, joka määrittää opettajan ammatillisen menestyksen tai tyytyväisyyden. Monet opettajat arvostavat työnsä merkitystä ja vaikutusta oppilaiden elämään, ja heille palkka on vain yksi osa työtyytyväisyyttä.

Mistä luokanopettajan palkka koostuu?

Luokanopettajan palkka koostuu useista eri tekijöistä, jotka vaihtelevat maasta ja koulutusjärjestelmästä riippuen. Suomessa luokanopettajan palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, ja se koostuu pääasiassa seuraavista osista:

 1. Peruspalkka: Tämä on opettajan palkan perusosa, joka määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Se perustuu opettajan koulutustasoon ja tehtävään. Peruspalkka voi kasvaa kokemuksen ja työvuosien myötä.
 2. Kokemuslisä: Opettajille maksetaan usein kokemuslisää työvuosien perusteella. Työehtosopimuksessa määritellään, kuinka monta vuotta opettajan on työskenneltävä saadakseen lisää kokemuslisää. Kokemuslisän tarkoituksena on palkita opettajia heidän ammattitaidostaan ja sitoutumisestaan.
 3. Mahdolliset tehtäväkohtaiset lisät: Joissakin tapauksissa opettajat voivat saada tehtäväkohtaisia lisäpalkkioita, jos heillä on erityisiä vastuita tai tehtäviä, kuten opinto-ohjaus, erityisopetus tai koulun hallinnolliset tehtävät.
 4. Mahdolliset tulospalkkiot: Jotkut koulut voivat maksaa tulospalkkioita opettajille, jotka saavuttavat tiettyjä tavoitteita tai osoittavat erinomaista suorituskykyä työssään. Tulospalkkiot eivät ole kovin yleisiä Suomessa, mutta niitä voidaan käyttää joissakin tapauksissa.

Nämä palkan osat yhdessä muodostavat opettajan bruttopalkan, josta vähennetään verot ja muut pakolliset maksut ennen kuin opettaja saa nettopalkkansa. Palkka voi vaihdella opettajien välillä koulutuksen, kokemuksen ja tehtävien mukaan.

Paljonko 4000 euron palkasta jää käteen verojen jälkeen?

Suomessa verotus on progressiivista, mikä tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa tulojen mukaan. Tarkka summa, joka jää käteen 4 000 euron bruttopalkasta verojen jälkeen, riippuu henkilön veroprosentista. Veroprosenttiin vaikuttavat mm. henkilön tulotaso, vähennykset, kunnallisveroprosentti ja muut verotuksessa huomioon otettavat tekijät.

Esimerkkinä voimme laskea karkean arvion siitä, kuinka paljon nettopalkkaa voi jäädä käteen 4 000 euron bruttopalkasta. Oletetaan, että henkilön veroprosentti on noin 25 % (tämä on vain arvio, sillä todellinen veroprosentti voi olla erilainen). Tässä tapauksessa verojen osuus olisi:

4 000 € x 25 % = 1 000 €

Nettopalkaksi jäisi:

4 000 € – 1 000 € = 3 000 €

Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ja todellinen nettopalkka voi olla erilainen riippuen henkilön verotustiedoista. Suomessa on saatavilla verolaskureita, joiden avulla voi laskea tarkemmin oman veroprosenttinsa ja arvioidun nettopalkan.

Onko opettajilla hyvä palkka?

Opettajien palkkojen arvioiminen ”hyväksi” tai ”huonoksi” on subjektiivista ja riippuu monista tekijöistä, kuten maasta, koulutusjärjestelmästä, koulutustasosta, erikoistumisalasta, kokemuksesta ja paikallisesta elinkustannustasosta.

Suomessa opettajat saavat kohtuullisen palkan verrattuna muihin ammatteihin ja elinkustannuksiin. Suomalaiset opettajat ovat yleisesti ottaen korkeasti koulutettuja ja heidän työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Opettajien palkat ovat kilpailukykyisiä ja niiden avulla voidaan ylläpitää kohtuullista elintasoa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että opettajien palkat vaihtelevat eri koulutusasteilla ja erikoistumisaloilla. Esimerkiksi yliopisto-opettajien palkat voivat olla korkeampia kuin perusasteen opettajien palkat. Lisäksi palkka voi kasvaa merkittävästi kokemuksen ja työvuosien myötä.

Yleisesti ottaen opettajien palkkojen voidaan katsoa olevan hyvät, mutta se ei tarkoita, että kaikki opettajat ovat tyytyväisiä palkkaansa. Jokaisen opettajan näkemys ”hyvästä” palkasta voi vaihdella henkilökohtaisten odotusten ja taloudellisten tarpeiden mukaan.

Paljonko opettajat haluavat lisää palkkaa?

Opettajien palkankorotustoiveet voivat vaihdella yksilöittäin ja ammattijärjestöittäin. Palkankorotuksiin liittyvät tavoitteet riippuvat usein opettajien arvioista työn vaativuudesta, elinkustannuksista, vertailusta muihin ammatteihin ja taloudellisista tarpeista. Neuvotteluissa ammattijärjestöjen ja työnantajien välillä pyritään saavuttamaan sopimus, joka on molemmille osapuolille tyydyttävä.

Ammattijärjestöt saattavat esittää palkankorotusvaatimuksia, jotka perustuvat inflaation, elinkustannusten nousun tai vertailun muihin ammatteihin ja maihin. Tarkat palkankorotusvaatimukset vaihtelevat tilanteen ja neuvottelujen mukaan, mutta ne saattavat olla esimerkiksi muutamasta prosentista jopa kymmeniin prosentteihin.

On tärkeää muistaa, että opettajien palkankorotustoiveet eivät aina ole vain numeerisia. Opettajat saattavat myös toivoa parempaa työympäristöä, enemmän resursseja tai muita etuja, jotka voivat parantaa heidän työolosuhteitaan ja työtyytyväisyyttään.

Miten voi kouluttautua opettajaksi?

Kouluttautuminen opettajaksi vaihtelee maittain ja koulutusasteittain. Tässä on yleiskuvaus siitä, miten voit kouluttautua opettajaksi Suomessa:

 1. Peruskoulun luokanopettaja: Luokanopettajaksi kouluttautuminen edellyttää yleensä alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (kandidaatin ja maisterin tutkintoa) kasvatustieteiden alalla. Yliopistoissa on tarjolla luokanopettajakoulutusta, joka kestää yleensä viisi vuotta. Koulutus sisältää sekä teoreettisia opintoja että käytännön harjoittelua kouluissa.
 2. Aineenopettaja (peruskoulu ja lukio): Aineenopettajaksi kouluttautuminen edellyttää yleensä oman aineen kandidaatin ja maisterin tutkintoa sekä pedagogisia opintoja. Esimerkiksi matematiikan opettaja suorittaa matematiikan tutkinnon ja pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot ovat usein laajuudeltaan noin 60 opintopistettä, ja niihin sisältyy käytännön harjoittelua kouluissa.
 3. Ammatillisen koulutuksen opettaja: Ammatillisen koulutuksen opettajaksi kouluttautuminen edellyttää yleensä soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa sekä pedagogisia opintoja. Lisäksi opettajalla tulee olla työkokemusta alalta, jota hän opettaa. Pedagogiset opinnot ovat usein laajuudeltaan noin 60 opintopistettä, ja niihin sisältyy käytännön harjoittelua ammatillisissa oppilaitoksissa.
 4. Yliopisto-opettaja: Yliopisto-opettajaksi kouluttautuminen edellyttää usein tohtorin tutkintoa tai vähintään maisterin tutkintoa sekä merkittävää asiantuntemusta ja kokemusta alalta. Yliopisto-opettajien koulutusvaatimukset voivat vaihdella tehtävästä ja yliopistosta riippuen, mutta usein myös pedagogisia opintoja ja opetuskokemusta pidetään arvossa.

Koulutusvaihtoehdot ja vaatimukset voivat vaihdella eri yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Suomessa opettajankoulutus on korkeatasoista ja tunnustettua, ja se valmistaa opettajat monipuolisesti erilaisiin opetustehtäviin.

Kauanko kestää opiskella opettajaksi?

Suomessa opettajaksi opiskelemisen kesto riippuu opettajantyypistä ja koulutusohjelmasta. Tässä on yleiskatsaus eri opettajakoulutusten kestosta:

 1. Peruskoulun luokanopettaja: Luokanopettajakoulutus kestää yleensä viisi vuotta. Koulutus sisältää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (kandidaatin ja maisterin tutkinto) johtavat opinnot kasvatustieteiden alalla.
 2. Aineenopettaja (peruskoulu ja lukio): Aineenopettajaksi opiskeleminen kestää yleensä noin viisi vuotta. Opiskelija suorittaa ensin oman aineensa kandidaatin ja maisterin tutkinnon, mikä kestää yleensä 3-4 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa pedagogiset opinnot, jotka ovat laajuudeltaan noin 60 opintopistettä ja kestävät yleensä 1-2 vuotta.
 3. Ammatillisen koulutuksen opettaja: Ammatillisen koulutuksen opettajaksi kouluttautuminen kestää usein noin 1-2 vuotta pedagogisten opintojen osalta. Opiskelija suorittaa ensin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon sekä hankkii työkokemusta alalta, jota hän aikoo opettaa. Pedagogisten opintojen suorittaminen kestää yleensä noin 1-2 vuotta, ja ne ovat laajuudeltaan noin 60 opintopistettä.
 4. Yliopisto-opettaja: Yliopisto-opettajan koulutus voi kestää useita vuosia. Usein vaaditaan vähintään maisterin tutkinto ja usein myös tohtorin tutkinto, joka voi kestää 3-6 vuotta maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi yliopisto-opettajan tehtävissä arvostetaan usein alan asiantuntemusta, julkaisuhistoriaa ja opetuskokemusta, joiden hankkiminen voi viedä aikaa.

Nämä ovat vain suuntaa antavia arvioita, ja opettajaksi opiskelemisen kesto voi vaihdella yksilöllisesti ja koulutusohjelmasta riippuen. Suomessa opettajankoulutus on kattavaa ja korkeatasoista, mikä valmistaa opettajat monipuolisesti erilaisiin opetustehtäviin.

Missä voi opiskella luokanopettajaksi?

Suomessa luokanopettajaksi voi opiskella useissa yliopistoissa. Tässä on joitakin yliopistoja, jotka tarjoavat luokanopettajakoulutusta:

 1. Helsingin yliopisto
 2. Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)
 3. Jyväskylän yliopisto
 4. Lapin yliopisto (Rovaniemi)
 5. Oulun yliopisto
 6. Tampereen yliopisto
 7. Turun yliopisto
 8. Åbo Akademi (Turku, opetus ruotsin kielellä)
 9. Vaasan yliopisto (opetus ruotsin kielellä)

Luokanopettajakoulutus on osa kasvatustieteellistä koulutusta ja johtaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (kandidaatin ja maisterin tutkinto). Koulutus kestää yleensä viisi vuotta ja sisältää sekä teoreettisia opintoja että käytännön harjoittelua kouluissa.

Hakuprosessi ja vaatimukset voivat vaihdella yliopistojen välillä. Yleensä opiskelijaksi hakeutumiseen vaaditaan ylioppilastutkinto tai muu soveltuva tutkinto, ja hakijat valitaan usein valintakokeiden ja/tai hakemusasiakirjojen perusteella. Lisätietoja hakuvaatimuksista ja -ajoista löydät yliopistojen verkkosivuilta.

Mitä töitä voi tehdä luokanopettajan koulutuksella?

Luokanopettajan koulutus valmistaa opiskelijan ensisijaisesti opettamaan peruskoulun alakoulussa (luokat 1-6). Kuitenkin luokanopettajan koulutus tarjoaa monipuolisen osaamisen, joka voi avata ovia myös muihin tehtäviin. Tässä on joitakin esimerkkejä töistä, joita luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi tehdä:

 1. Peruskoulun alakoulun opettaja: Tämä on luokanopettajan koulutuksen perustehtävä. Luokanopettajat opettavat useita eri oppiaineita ja tukevat oppilaiden kasvua ja kehitystä.
 2. Peruskoulun yläkoulun opettaja: Joissakin tapauksissa luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi toimia myös yläkoulun opettajana (luokat 7-9), erityisesti jos hänellä on vahva osaaminen jossakin tietyssä aineessa.
 3. Erityisopettaja: Luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi erikoistua erityisopetukseen ja työskennellä erityisopettajana kouluissa. Tämä edellyttää usein lisäkoulutusta erityispedagogiikassa.
 4. Opettaja varhaiskasvatuksessa: Joissakin tapauksissa luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi toimia varhaiskasvatuksen opettajana, vaikka tämä tehtävä edellyttää usein erillistä koulutusta varhaiskasvatuksen alalla.
 5. Aikuiskoulutuksen opettaja: Luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi toimia myös aikuiskoulutuksen opettajana esimerkiksi perusopetuksen aikuisten oppimisessa.
 6. Opetus- ja koulutustehtävät järjestöissä, yrityksissä ja hallinnossa: Luokanopettajan koulutus voi avata ovia myös koulutus- ja opetustehtäviin esimerkiksi järjestöissä, yrityksissä, kunnissa ja valtionhallinnossa.
 7. Koulutus- ja opetusalan asiantuntija: Luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi toimia asiantuntijatehtävissä esimerkiksi opetussuunnitelman kehittämisessä, opetusmateriaalien tuotannossa, koulutuspolitiikassa tai opettajankoulutuksessa.
 8. Tutkija: Luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi myös jatkaa akateemista uraa ja työskennellä tutkijana kasvatustieteen alalla.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä töistä, joita luokanopettajan koulutuksen saanut henkilö voi tehdä. Monet muut mahdollisuudet voivat avautua riippuen henkilön erityisosaamisesta, kokemuksesta ja kiinnostuksen kohteista.

Luokanopettajan koulutus antaa opiskelijalle laajan ymmärryksen kasvatuksesta, oppimisesta, pedagogiikasta ja didaktiikasta, mikä voi olla hyödyllistä monissa eri tehtävissä. Opettajan työssä hankittu kokemus oppilaiden ohjaamisesta, ryhmätyöskentelystä ja konfliktien ratkaisemisesta voi olla arvokasta monilla aloilla.

On tärkeää huomata, että jotkut tehtävät saattavat edellyttää lisäkoulutusta tai pätevyyttä, kuten erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät. Jos olet kiinnostunut jostakin tietystä tehtävästä, kannattaa tarkistaa sen erityiset koulutus- ja pätevyysvaatimukset.

Onko opettajilla töitä Suomessa?

Suomessa opettajille on yleensä töitä tarjolla, mutta työllisyystilanne vaihtelee alueittain ja opettajan erikoistumisalueen mukaan. Joillakin alueilla ja erityisesti kasvukeskuksissa opettajien kysyntä voi olla suurempaa, kun taas joillakin alueilla voi olla vähemmän avoimia työpaikkoja.

Opettajan työllisyyteen vaikuttaa myös hänen erikoistumisalansa. Esimerkiksi matematiikan, luonnontieteiden ja kielten opettajille voi olla enemmän kysyntää kuin joillakin muilla aloilla. Lisäksi erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien kysyntä on yleensä melko hyvä.

Vaikka opettajille on töitä tarjolla, kilpailu avoimista työpaikoista voi olla tiukkaa, erityisesti suosituilla asuinalueilla. Monet opettajat aloittavat uransa sijaisuuksilla ja määräaikaisilla tehtävillä ennen kuin he saavat vakituisen työpaikan.

Opettajan ammatti on arvostettu Suomessa, ja koulutusjärjestelmä on tunnettu korkeasta laadustaan. Tämä tarkoittaa, että opettajat voivat löytää töitä, vaikka työllisyystilanne voi vaihdella ajan myötä ja eri erikoistumisalojen välillä.

Saatat pitää myös näistä: