Kryptosijoittaminen – nämä termit jokaisen tulee tietää

Kryptosijoittaminen

Kryptosijoittaminen voi varsinkin aloittelijoiden korvissa kuulostaa monimutkaiselta. Tämä ei ole mikään ihme, sillä alalla on käytössä täysin oma terminologia. Lisäksi kyseessä on nopeasti kehittyvä ala, joten uusia termejä tulee esiin jatkuvasti. 

Siksi jokaisen kannattaa aloittaa kryptoihin sijoittaminen tutustumalla keskeisiin termeihin. Kun niitä alkaa opiskelemaan, samalla alkaa ymmärtämään paljon siitä, mistä kaikesta kryptovaluutoissa on viime kädessä kyse. 

Kun olet ottanut keskeisimmät termit haltuusi, vertaile sivuja Techopedialla ja osta bitcoineja. Muista tehdä ennen sijoittamista kuitenkin riittävästi taustatyötä jokaisen mielenkiintoiselta vaikuttavan kryptoprojektin suhteen.

Lohkoketjuteknologia on kryptojen moottori

Lohkoketju on uudenlainen menetelmä tietojen tallentamiseen hajautetusti. Se on usein kryptoihin liittyen julkinen tietokanta, josta kaikki ihmiset voivat nähdä lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot. 

Yksi keskeinen innovaatio lohkoketjuihin liittyen on se, etteivät ne vaadi keskitettyä välittäjää toimiakseen verkossa. Perinteiset fiat-valuutat ovat tiukasti kietoutuneet keskuspankkien vallan alle, jolloin keskitetyillä toimijoilla on paljon valtaa rahamarkkinoihin nähden.

Lohkoketjut ovat sitä vastoin läpinäkyviä ja niitä voi hallinnoida periaatteessa kuka tahansa. Niiden toiminta on pitkälti automatisoitu siten, että lähdekoodiin kirjoitetut algoritmit hoitavat transaktiot ja louhinnasta saatujen palkkioiden jakamisen oikealla tavalla.

Lohkoketju on rakenteeltaan peräkkäisiä lohkoja, jotka sisältävät siinä tapahtuneiden transaktioiden tietoja. Jokainen lohko sisältää viittauksen edelliseen lohkoon, mikä tekee lohkoketjun historian muuttamisen mahdottomaksi esimerkiksi hakkereiden toimesta.

Lohkopalkkiot ja Bitcoinin puoliintuminen

Koska lohkoketjuilla ei ole yksittäisiä keskitettyjä toimijoita, sen ylläpito on niiden käyttäjien hallussa. Jotta kukaan viitsisi alkaa ylläpitämään lohkoketjuja, yksilöä pitää tietysti motivoida jollakin tavoin. Tässä kohdin lohkopalkkiot astuvat kuvaan.

Bitcoinin lohkoketjussa lohkopalkkio myönnetään silloin, kun louhijat luovat uusia lohkoja. Tätä varten louhijalle tulee olla käytössään siihen tarkoitettu laitteisto, joka koostuu yleensä tietokoneista.  

Tietokoneiden avulla louhija ratkaisee monimutkaisia matemaattisia algoritmeja, joiden avulla käsittelyn alla olevan lohkon tila pyritään asettamaan oikeaan tilaan. Toisin sanoen siinä käsitellään transaktioita ja tavoitteena on luoda lohko, joka ei sisällä ristiriitaista informaatiota. 

Tästä palkkiona Bitcoinin lohkoketju vapauttaa uusia kolikoita markkinoille, josta louhijat saavat osansa. Sitä käytetään kannustimena louhijoille jatkamaan toimintaansa.

Bitcoin puoliintuminen liittyy olennaisesti juuri lohkopalkkioihin. Se tapahtuu noin neljän vuoden välein, mikä on aina merkittävä tapahtuma kryptoalalla. Tuolloin nimittäin louhijoiden lohkopalkkiot puolitetaan, jolloin louhijat saavat pienemmän palkinnon lohkojen louhinnasta.

Tällä on ollut perinteisesti suuri vaikutus kryptojen kursseihin. Koska lohkopalkkioita pienennetään, se vähentää uusien bitcoinien tarjontaa. Mikäli kysyntä pysyy kuitenkin samanlaisena tai kasvaa, se tarkoittaa sitä, että kurssit lähtevät yleensä nousuun.

Altcoin ja muut kryptovaluutat

Altcoin on yksi tärkeimpiä termejä, joka on hyvä ottaa haltuun heti alussa. Käytännössä se viittaa mihin tahansa kryptovaluuttaan, joka ei ole Bitcoin. Näin ollen suurin osa kryptoista on altcoineja, joiden markkina-arvot vaihtelevat suuresti.

Näillä kolikoilla on yleensä omat sääntönsä, ominaisuutensa ja lohkoketjunsa. On kuitenkin hyvä muistaa, että osa niistä toimii jonkin toisen lohkoketjun päällä. Tämän takia ne voivat sisältää täysin uutta teknologiaa tai perustua esimerkiksi Ethereumiin.

Tunnetuimpia altcoineja ovat esimerkiksi Ethereum, Solana ja Litecoin. Näistä Ethereum on altcoinien markkinajohtaja ja hyvin keskeinen tekijä tällä sektorilla. Se tarjoaa tuen älysopimuksille, joita taas Bitcoin ei tue. Näin ollen se kilpailee hieman eri markkinoilla kuin alkuperäinen kryptovaluutta. 

Yhteistä monille altcoineille on se, että ne tarjoavat nopeampia transaktioaikoja alhaisemmin kustannuksin kuin Bitcoin. Lisäksi ne saattavat olla teknologisesti valveutuneempia esimerkiksi energian käyttämisen suhteen.

Tulevaisuuden kannalta on hyvin todennäköistä, että useampi altcoin tulee olemaan merkittävässä asemassa tavalla tai toisella.

Korkea volatiliteetti – härkä- ja karhumarkkinat

Jokaisen kryptoista kiinnostuneen sijoittajan tulee tietää se, että kryptot ovat korkean volatiliteetin sijoituskohteita. Näin härkä- ja karhumarkkinat vaihtelevat ja ajoittain nousut ja laskut saattavat olla todella suuria. 

Härkämarkkinat ovat tuttu termi varmasti monille sijoittajille. Niistä puhutaan silloin, kun kryptojen kurssit ovat yleisesti nousussa ja tunnelma positiivinen. Tämä johtuu usein monista tekijöistä, kuten makrotalouden elpymisestä tai Bitcoinin puoliintumisesta.

Karhumarkkinat ovat päällä puolestaan silloin, kun kryptojen kurssit ovat laskussa ja näkymät huonot. Näitä on tapahtunut jo useaan otteeseen kryptomarkkinoille, joten suuretkaan romahdukset eivät ole mitenkään harvinaisia. 

Karhumarkkinat johtuvat yleensä makrotalouteen liittyvistä ongelmista, geopoliittisista jännitteistä ja kryptomarkkinoilla tapahtuvista ongelmista. Esimerkiksi merkittäväkin kryptopörssi saattaa mennä konkurssiin, millä on usein suuret vaikutukset kryptojen hintoihin. 

Pahimmassa tapauksessa karhumarkkinat saattavat kestää jopa vuosia. Vaikka ilmiö on suurelta osin negatiivinen, se tarjoaa kuitenkin loistavia ostomahdollisuuksia ja hyviä tuottoja härkämarkkinoiden alkaessa.

Saatat pitää myös näistä: