Fortum osake

Fortum osake

Fortum Oyj:n osakkeet ovat keskeinen osa yhtiön arvo-osuusjärjestelmää, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Euroclear vastaa myös Fortumin virallisesta osakerekisteristä. Fortumilla on yksi osakesarja, ja vuoden 2023 lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä oli 897 264 465 kappaletta. Jokainen fortum osake antaa yhden äänioikeuden yhtiökokouksessa, ja kaikilla osakkeilla on oikeus samansuuruiseen osinkoon. Fortumin osakekurssi heijastaa yhtiön taloudellista tilannetta ja markkinoiden luottamusta yhtiöön.

Fortum osakekurssi

Fortum Osakkeiden Muutokset

Fortum Oyj:n osakkeiden ja osakepääoman kehityksessä on tapahtunut useita muutoksia yhtiön historian aikana.

2023–2022: Vuoden 2023 lopussa Fortumilla oli 897 264 465 osaketta, ja osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa. Vuonna 2024 ei tapahtunut muutoksia osakkeiden tai osakepääoman määrässä.

2018–2022: 24. marraskuuta 2022 mennessä Fortumin osakkeiden määrä oli 888 294 465 ja osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa. Vuonna 2022 toteutettiin merkintä Solidiumille suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella, jonka myötä osakkeita lisättiin 8 970 000 kappaletta. Vuonna 2018 tapahtui omien osakkeiden mitätöinti, jonka johdosta osakkeiden määrä väheni 72 580 kappaleella.

2010–2017: Tänä ajanjaksona Fortumin osakkeiden määrä ja osakepääoma pysyivät vakaina, ollen 888 367 045 osaketta ja osakepääoma 3 046 185 953 euroa.

2009: Vuoden 2009 lopussa osakkeiden määrä oli sama kuin seuraavina vuosina, mutta osakepääomaa lisättiin optio-ohjelman 2002B perusteella 728 965 osakkeella, jolloin osakepääoma kasvoi 2 478 481 euroa.

2008: Vuonna 2008 osakkeita oli 887 638 080 ja osakepääoma oli 3 043 707 472 euroa. Avainhenkilöiden optio-ohjelmien perusteella osakkeita merkittiin lisää 955 022 kappaletta.

2007: Osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 886 683 058 ja osakepääoma 3 040 460 397 euroa. Useita merkintöjä tehtiin avainhenkilöiden optio-ohjelmien perusteella, mutta omia osakkeita myös mitätöitiin, mikä vähensi osakkeiden kokonaismäärää.

2006: Osakkeiden määrä oli 887 393 646 ja osakepääoma oli 3 022 782 396 euroa. Avainhenkilöiden optio-ohjelmat kasvattivat osakkeiden määrää merkittävästi, mutta osa omista osakkeista mitätöitiin.

2005: Vuoden lopussa osakkeiden määrä oli 875 294 025 ja osakepääoma oli 2 975 999 685 euroa. Optio-ohjelmien perusteella osakkeita merkittiin useita kertoja vuoden aikana.

2004: Osakkeiden määrä oli 867 083 905 ja osakepääoma oli 2 948 085 277 euroa. Optiolainojen ja optiojärjestelyjen perusteella tehtiin merkintöjä, mikä lisäsi osakkeiden määrää.

2003: Vuoden lopussa osakkeiden määrä oli 848 832 475 ja osakepääoma oli 2 886 030 415 euroa. Optiolainojen ja optiojärjestelyjen perusteella tehtiin merkintöjä.

2002: Osakkeiden määrä oli 845 759 955 ja osakepääoma oli 2 875 583 847 euroa. Henkilöstön ja johdon optio-ohjelmien perusteella tehtiin merkintöjä.

2001: Osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 845 608 575 ja osakepääoma oli 2 875 069 155 euroa. Rahastoanti ja uusmerkintä kasvattivat osakkeiden määrää huomattavasti vuonna 2000.

2000: Osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 845 608 575 ja osakepääoma oli 2 875 069 155 euroa. Uusmerkintä ja henkilöstöanti kasvattivat osakkeiden määrää.

1999: Vuoden lopussa osakkeiden määrä oli 784 282 635 ja osakepääoma oli 2 639 819 282 euroa. Yhtiön perustamisen yhteydessä osakepääoma oli 500 euroa ja se kasvoi merkittävästi uusmerkintöjen ja henkilöstöannin myötä vuonna 1998.

Fortumin osakkeiden ja osakepääoman kehitys kuvastaa yhtiön kasvua ja muutoksia vuosien varrella, mukaan lukien merkintöjä optio-ohjelmien perusteella ja omien osakkeiden mitätöintejä.

Fortum yritys

Fortum on sitoutunut auttamaan yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitaan kasvamaan sekä dekarbonisoimaan prosessejaan luotettavasti ja tuottavasti, säilyttäen tasapainon luonnon kanssa. Yhtiö pyrkii kunnianhimoisiin taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ohjaavat sen investointeja ja edistävät strategisia painopistealueita, kuten puhtaan energian tuotantoa ja teollisuuden dekarbonisaatiota.

Nykymaailman kasvanut energiantarve asettaa haasteita, joihin Fortum vastaa luotettavilla tuotantomenetelmillä, kuten vesivoimalla ja ydinvoimalla. Fortumin energian tuotanto rakentaa menestyvää maailmaa, jossa kestävät ja puhtaat energiaratkaisut ovat keskiössä. Yhtiön päivitetyt taloudelliset tavoitteet tukevat investointeja ja edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Miksi sijoittaa Fortumiin

Fortum on energiayhtiö, joka edistää siirtymää kohti puhtaampaa maailmaa. Yhtiön ydinliiketoiminta keskittyy Pohjoismaihin ja kattaa päästöttömän ja tehokkaan sähköntuotannon, sähkön myynnin, kaukolämmön sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnan. Fortumin asema Pohjoismaiden kolmanneksi suurimpana sähköntuottajana ja yhtenä Euroopan puhtaimmista sähköntuottajista tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Vuonna 2023 noin 98,5 prosenttia Fortumin käyttökatteesta tuli pohjoismaisesta tukkusähkön tuotannosta, joka perustuu päästöttömään vesi- ja ydinvoimaan. Lisäksi Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyjä 2,4 miljoonalla asiakkaallaan ja 15 prosentin markkinaosuudellaan.

Fortumin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet tukevat sen asemaa johtavana puhtaan energian yhtiönä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja luopua kaikesta hiilipohjaisesta tuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä. Fortum on sitoutunut ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin ja kehittää siirtymäsuunnitelmaansa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi yhtiö tavoittelee, ettei sen nykyisissä ja uusissa toiminnoissa ole luonnon monimuotoisuuden nettohäviötä vuodesta 2030 alkaen. Tämä sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen ja puhtaan energian tuotantoon tekee Fortumista houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät kestäviä ja ympäristöystävällisiä sijoituskohteita.

Saatat pitää myös näistä: