Aurinkopaneelien Sijoitus: Optimaalinen Suuntaus, Asennus ja Mitoitus

Aurinkopaneelien Sijoitus

Aurinkopaneelien asennus on merkittävä investointi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja huomiota yksityiskohtiin. Yksi tärkeimmistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon, on paneelien sijoitus. Tässä artikkelissa käymme läpi paneelien sijoitukseen liittyvät tekijät: suuntaus, kaltevuus, ilmansuunta ja varjostus.

Suuntaus ja Ilmansuunta

Suurin tuotto saadaan silloin, kun aurinkopaneelit on suunnattu suoraan aurinkoon. Suomessa parhaan tuoton antaa yleensä etelään suuntautuva asennus. Aurinkopaneelien asennus etelään on yleisimmin suositeltu asennussuunta, sillä aurinko paistaa etelän suuntaan suurimman osan päivästä.

VARE:n mukaan, vaikka etelään suuntautuva asennus on yleisin, myös muut ilmansuunnat voivat olla hyödyllisiä. Esimerkiksi itään tai länteen suuntautuva asennus voi tuottaa energiaa aamulla tai illalla, kun aurinko on matalalla.

Paneelien Kaltevuus

Kaltevuus on yhtä tärkeä kuin suuntaus. Aurinkopaneelit tuottavat parhaiten silloin, kun ne ovat suorassa kulmassa auringon suhteen. Suomessa optimaalinen kaltevuuskulma on yleensä 30-45 astetta.

Motiva neuvoo, että aurinkopaneelien kaltevuuskulma kannattaa valita siten, että se on mahdollisimman lähellä paikkakunnan leveysasteen mukaista kulmaa. Tämä on yleensä noin 35 astetta.

Varjostuksen Huomiointi

Aurinkopaneelit tuottavat parhaan tuoton silloin, kun ne ovat suorassa auringonvalossa. Helenin mukaan varjostus on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat paneelien tehokkuuteen. Esimerkiksi rakennukset, puut tai muut esteet voivat varjostaa paneeleja ja vähentää niiden tuottoa merkittävästi.

On tärkeää suunnitella paneelien sijoitus huolellisesti ja pyrkiä minimoimaan varjostus. Esimerkiksi aurinkopaneelit kannattaa asentaa katolle, jossa varjostusta on vähiten.

Järjestelmän Mitoitus

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus on tärkeä osa suunnittelua. Aurinkosähköakotiin.fi:n mukaan järjestelmän mitoitus tulee suunnitella oman sähkönkulutuksen mukaan. Järjestelmän koon valintaan vaikuttavat mm. asuinpaikka, sähkönkulutus ja talouden budjetti.

On tärkeää valita sellainen järjestelmä, joka vastaa oman talouden tarpeita. Liian suuri järjestelmä voi olla turha investointi, jos sähkönkulutus on pieni. Toisaalta liian pieni järjestelmä ei tuota tarpeeksi energiaa suurelle taloudelle.

Aurinkopaneelien sijoituksen vaikutus tuottoon

Aurinkopaneelijärjestelmän tuotto riippuu suurelta osin paneelien sijoittelusta. Oikein sijoitetut paneelit voivat tuottaa sähköä tehokkaasti lähes kaikkina vuodenaikoina. Jos aurinkopaneelit sijoitetaan paikkaan, jossa ne saavat riittävästi auringonvaloa suurimman osan päivästä, ne voivat tuottaa sähköä jopa pilvisellä säällä.

Aurinkopaneelien sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon myös tulevaisuus. Paneelien edessä ei saa olla rakennuksia, puita tai muita esteitä, jotka voisivat heikentää niiden tehokkuutta tulevaisuudessa. Lisäksi on otettava huomioon paneelien puhdistaminen, huolto ja mahdollinen korjaus, joten ne on sijoitettava helposti saavutettaville paikoille.

Aurinkopaneelien asennuksen suunnittelu

Aurinkopaneelien asennus vaatii huolellista suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon asennuspaikan ilmansuunta, rakennuksen katon kaltevuus ja muoto sekä mahdolliset esteet. Hyvin suunniteltu aurinkopaneelijärjestelmä voi tuottaa sähköä tehokkaasti ja vähentää riippuvuutta verkkosähköstä.

Ennen asennusta on tehtävä myös tekninen suunnitelma, joka sisältää muun muassa paneelien sijainnin, suuntauksen ja mitoituksen. Tekninen suunnitelma auttaa määrittämään, kuinka suuren järjestelmän tarvitset ja miten se asennetaan optimaalisesti.

Aurinkopaneelien hyödyt ja haitat

Aurinkopaneelien suurin etu on niiden kyky tuottaa puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Aurinkoenergia on loputon luonnonvara, jonka hyödyntäminen ei aiheuta ilmansaasteita eikä kasvihuonekaasupäästöjä. Aurinkopaneelit voivat myös vähentää sähkölaskua ja parantaa energian omavaraisuutta.

Toisaalta aurinkopaneelien asennus vaatii alkuinvestointeja ja niiden tehokkuus voi vaihdella sääolosuhteiden mukaan. Lisäksi paneelien valmistus, kuljetus ja hävittäminen aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Kuitenkin, kun otetaan huomioon niiden pitkä elinikä ja suuret säästöt sähkölaskussa, aurinkopaneelit ovat usein taloudellisesti kannattava investointi.

Lopuksi

Aurinkopaneelien sijoittaminen on tärkeä osa aurinkoenergian hyödyntämistä. Oikein sijoitetut ja suunnatut paneelit voivat maksimoida auringonvalon saannin ja tuottaa tehokkaasti sähköä. On tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten ilmansuunta, katon kaltevuus, mahdolliset esteet ja paneelien huollettavuus. Huolellinen suunnittelu ja asennus voivat varmistaa, että aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa mahdollisimman paljon energiaa pitkällä aikavälillä.

Saatat pitää myös näistä: